PolskieMalzenstwo.org

Najpierw szkoła - potem ślub?

Sięgając myślami przed wieki, a nawet w całkiem niedawny styl życia naszych babć i dziadków, możemy stwierdzić że zakładanie rodziny rozpoczynało się wtedy bardzo wcześnie. Młodzi Polacy dość szybko decydowali się na stabilizację życiową poprzez ślub a potomstwo przychodziło na świat gdy mieli zaledwie 18-19 lat. Warto zauważyć, że były to zwykle rodziny wielodzietne. Wczesne zakładanie rodzin można rozpatrywać dwojako, a mianowicie: w aspekcie rodzin zakładanych na wsi i tych w miastach.

Szkoła i ślub

Jeśli spojrzymy na pierwszy z nich to tworzenie rodziny ludzi żyjących na wsi we wczesnym wieku wydaje się mieć podłoże zbyt małej globalizacji wsi i jej "otworzenia" na nowe, modernistyczne podejścia do życia. Okres, w którym Polska się wówczas znajdowała, czyli mały rozwój gospodarczy kraju powodował to, iż znaczna część osób podejmowała taki model życia. Szkoła nie odgrywała tutaj zbyt wielkiego znaczenia. Zwykle Polacy posiadali zaledwie ukończoną szkołę podstawową, w rzadkich wypadkach była to wykształcenie średnie a odsetek osób posiadających ukończoną uczelnię wyższą kształtował się na bardzo niskim poziomie.

Taka sama sytuacja miała miejsce również w miastach. Wykształcenie nie było tak istotną kwestią w życiu młodych ludzi gdyż znalezienie pracy w Polsce, a co za tym idzie zapewnienie sobie i rodzinie dostatniego życia, nie napotykało się z taką trudnością jak dziś. Każdy mógł pracować i zapewnić swojej rodzinie warunki do życia.

W dobie dzisiejszych przemian i otwierania się naszego kraju na nowe rynki, w tym również rynki pracy, wykształcenie młodych osób chcących podjąć często pierwszą pracę w swoim życiu, jest niezmiernie istotne. Tak więc młodzi Polacy często decydują się najpierw ukończyć odpowiednia szkołę, zdobyć dodatkowe kwalifikacje a dopiero potem myślą o założeniu rodziny. Warto wspomnieć również, że motywacją do kształcenia się Polaków jest nie tylko chęć znalezienia pracy i zapewnienia sobie bytu ale również udowodnienie, że mogą osiągnąć dobre wyniki w interesujących ich dziedzinach i że w niczym nie odbiegają od innych Państw.

Kwestia rozwoju intelektualnego, poznawanie nowych, interesujących zjawisk i dziedzin nauki to wizerunek dzisiejszych Polek i Polaków. Czynnikiem wpływającym na zmianę sposobu patrzenia na otaczający świat jest przede wszystkim rozwój kraju zarówno pod katem gospodarczym jak i pod kątem oświaty a także turystyki krajowej i światowej. Możliwości rozwojowe Polaków są zatem coraz szersze, tym bardziej uwzględniając aspekt wejścia Polski do Unii Europejskiej, która daje także perspektywę podjęcia pracy za granicami kraju. Nauka więc, szczególnie języków obcych, jest priorytetem u młodych ludzi, którzy coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, że posiadanie odpowiedniego wykształcenia, znajomość pracy z komputerem, umiejętność tworzenia pozytywnego wizerunku własnej osoby to ważna inwestycja na przyszłość, która zaowocuje w przyszłości.

Nic więc dziwnego, że młodzi Polacy w perspektywie ciągłego biegania, poszukiwania i udoskonalania swoich umiejętności nie zwracają szczególnej uwagi na zakładanie rodziny. Rodzina - według większości jest dopiero kolejnym stadium ich życia, które zaczyna się w momencie ukończenia szkoły średniej czy studiów. Często nawet moment decyzji o ślubie jest przesunięty w czasie i rozpoczyna się gdy kobieta czy mężczyzna znajdą odpowiednią pracę. Decyzje takie często wiążą się z tym nowoczesnym spojrzeniem na świat o którym wcześniej wspominaliśmy. Polacy chcą wejść w swoje nowe życie z pewnym zabezpieczeniem finansowym, tak by stać ich było na utrzymanie własnego mieszkania, wyżywienie, pójście do kina a w przyszłości na zapewnienie swojemu potomstwu godnych warunków.

Takie podejście do życia jest korzystnym zjawiskiem ze względu na aspekt dojrzałości do związku. Polacy, którzy sami zapewniają sobie przyszłość, myśląc nie tylko dniem dzisiejszym ale spoglądając w kierunku przyszłości, będą w stanie zapewnić swojej rodzinie, tak jak byli w stanie zapewnić sobie, dogodne życie. Tak więc Polacy starają się najpierw zdobyć wykształcenie i zatrudnienie a dopiero potem wstępują w związek małżeński.