PolskieMalzenstwo.org

Jakie cechy charakteryzują Polki jako pracowników?

Polacy mają w Europie oraz poza nią opinię narodu pracowitego jak mrówki, dobrze zorganizowanego, obowiązkowego i gospodarnego. Dlatego też, są chętnie zatrudniani za granicą. Pracodawcy szukający nowego członka załogi, chętnie rozważają przyjęcie pracownika z Polski na wakujące stanowisko, wiedząc, że taka decyzja się opłaci. Na tle innych narodów Polacy prezentują się jako dobrzy fachowcy, niebojący się ciężkiej pracy.

Pracowite Polki

Polki wyjeżdżając z kraju w celu zatrudnienia się za granicą, chcą nie tylko znaleźć zatrudnienie, ale także poznać nową kulturę oraz uczyć się języków obcych. Niejednokrotnie poświęcają bardzo wiele, bywa, że wyjazd wiąże się dla nich z ogromnymi wyrzeczeniami i dlatego są bardzo zdeterminowane, by osiągnąć sukces w pracy zawodowej. Mają silną motywację, chcą udowodnić sobie i innym, że potrafią się zasymilować ze społecznością, do której dołączają. Pragną dobrze zarabiać i osiągnąć odpowiednią pozycję społeczną. Odpowiednio motywowane okażą się pracowitymi, lojalnymi pracownikami.

Aby pracownica była efektywna i angażowała się we wspieranie działalności firmy, należy zadbać o jej prawidłowe wdrożenie do przedsiębiorstwa. Ważne, by już na początku dokładnie przedstawić zakres obowiązków na nowym stanowisku. Omówić zarówno wszelkie czynności i zadania, ale także poinformować o przysługujących przywilejach, możliwych premiach, czy innych formach nagradzania za zwiększony wysiłek. Właściwie wprowadzone w nowe środowisko szybko staną się niezastąpionym pracownikiem.

Pracodawca, chcący pozyskać lojalnego i oddanego firmie pracownika powinien starać się dotrzymywać wszelkich obietnic złożonych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przestrzeganie praw pracowniczych, wypłacanie nagród przewidzianych przy spełnianiu jasno określonych celów i 'ludzkie' podejście do pracownika są nie do przecenienia. Idealnie, by pracodawca potrafił odpowiednio zmotywować do wysiłku na rzecz organizacji.

Premie, które należą się wszystkim pracownikom, bez względu na faktyczny wysiłek wkładany w wykonywane zadania, nie zachęcają do zwiększenia wydajności. Dodatki motywacyjne powinny być dobrane indywidualnie, by jak najbardziej wzmocnić zaangażowanie pracownika. Polki jako osoby najczęściej ambitne, nastawione na rozwój, poza finansowymi dowodami uznania ze strony pracodawcy, pozytywnie odbierają także dodatki w postaci bonów towarowych, posiłków regeneracyjnych, czy możliwości korzystania z dofinansowania wypoczynku.

Z uwagi na model polskiej rodziny i tradycyjnie postrzeganą rolę kobiety, Polki doskonale spełniają się na stanowiskach związanych z prowadzeniem domu, gotowaniem, opieką nad dziećmi, czy osobami starszymi. W wychowaniu młodych Polek, duży nacisk kładziony jest na umiejętność smacznego i urozmaiconego gotowania. Oszczędne i gospodarne, starają się prowadzić dom, w którym domownicy zawsze znajdą coś smacznego do jedzenia. Domy Polek są bardzo czyste i panuje w nich wzorowy porządek.

Zatrudniając Polki, pracodawca powinien zadbać o odpowiednie przeszkolenie, dając im szansę na zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie już posiadanych kompetencji. Możliwość szkoleń jest także czynnikiem motywującym, na równi z możliwością korzystania z samochodu służbowego czy użytkowaniem firmowego komputera.

Decydując się na zatrudnienie Polki, warto stworzyć przyjazną atmosferę i pozwolić odczuć nowej pracownicy, że uważamy ją za cenny nabytek dla firmy. Pozwoli to poczuć się jej pewnie i uwierzyć we własne siły. Warto też otworzyć się na zwyczaje kraju, z którego pochodzi nowa pracownica. Może okazać się to interesującym i poszerzającym horyzonty przeżyciem. Jest nawet szansa, że zyskując nowego pracownika, zyskamy także nowe wzbogacające doświadczenia.