PolskieMalzenstwo.org

Czy Polki nadal lubią (i umieją) zajmować się domem jak ich matki?

Jak dziś widzimy kobiety we współczesnym świecie? Jak dziś widzimy Polki w konfrontacji z własną rodziną? Na przełomie wieków model kobiety, jej potrzeb, pragnień i miejsca jakie zajmowała w rodzinie zmieniał się z pokolenia na pokolenie. Wiadomo wszystkim, że w całkiem niedalekiej przeszłości miejscem kobiety była kuchnia, dom i opieka nad dziećmi. To było ich priorytetowe zajęcie. Tworzenie domowej atmosfery, gotowanie i dbanie o to, by wszystkie zajęcia domowe przed przyjściem męża z pracy zostały wykonane. Rzadko która kobieta pracowała a całkowite oddanie się pracy zawodowej zupełnie nie wchodziło w grę. Nieznaczna tylko część z nich potrafiła oderwać się od istniejących stereotypów i podejmowała nowe wyzwania.

Dom Matki Córki

Spoglądając dziś na Polki wydaje się że większość z nich to kobiety, które dążą do wolności. Są otwarte na świat, na nowe propozycje i sprawnie kontrolują swoje życie. Dla współczesnych Polek duże znaczenie ma praca zawodowa, w której wykazują się znacznymi zdolnościami, w niczym nie odbiegającymi od zdolności mężczyzn. Model "kury domowej" odchodzi dziś już chyba powoli w zapomnienie a mężczyźni coraz częściej przejmują "zarezerwowane" dla kobiet obowiązki. Współczesne Polki posiadają zupełnie inną mentalność i pogląd na świat, niż ten propagowany przed laty. Są niezależne, i choć trudniej zdobyć im na przykład pracę tak dobrze płatną jak praca mężczyznom, wykazują sporą inwencje w tworzeniu nowej kreacji kobiety. Chętnie podnoszą swoje kwalifikacje i nie wynika to tylko z warunków stawianych przez pracodawców, lecz z własnej potrzeby samokształcenia i doskonalenia w nowych, nieznanych im dziedzinach.

W jakim stopniu zatem ważny dla nich jest dom, dzieci i rodzina? Wszystkie te nowoczesne aspekty w myśleniu kobiet nie wykluczają całkowicie ich zainteresowania rodziną. Zmieniają one tylko ich rolę z dużego zaangażowania na ich bardziej bierne traktowanie. Rodzina jako podstawowy cel małżeństwa powinna stwarzać solidarną grupę nastawioną na realizowanie wspólnych celów. Powinna ona również według typowego modelu posiadać dzieci.

Znaczną część prac domowych przejmują mężowie więc obowiązki te wykonywane są wspólnie. Dziś dziewczyny i kobiety uważają, że powinny robić karierę i osiągać sukcesy. Nie czują już tak silnej potrzeby przebywania w domu pełniąc wyłącznie rolę gospodyni. Taka przemiana Polek spowodowana jest przede wszystkim ogólną emancypacją kobiet na całym świecie. Zmiany występujące w Polsce tworzą nowe warunki dla rozwoju i aktywności kobiet we wszystkich dziedzinach. Trend ten ma wciąż tendencje wzrostową i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek się zmieniło i Polki powróciły do swych dawnych zajęć, wręcz przeciwnie, obserwuje się coraz większe zainteresowanie nowymi wyzwaniami, chęciom udowodnienia płci przeciwnej swej duchowej siły, wartości i pewności siebie. Chcą być silne, chcą być niezależne, chcą być doceniane przez otoczenie, a przede wszystkim przez mężczyzn.

Podłoże aktywności zawodowej Polek często posiada także inny wymiar niż tylko chęć zaistnienia w świecie kariery i przedsięwzięć. Wspominając niedawny, typowy model rodziny, gdzie jedynym źródłem utrzymania był solidny zarobek mężczyzny można zrozumieć dotychczasową bierność kobiet w poruszanych kwestiach. Dochody męża w pełni wystarczały na utrzymanie całej rodziny, często wielodzietnej. W nowych warunkach gospodarczych jakie zaistniały w Polsce, gdzie przeciętne wynagrodzenie pracownika wystarcza tylko na bieżące potrzeby, taki model jest często jednoznaczny z biedą i ubóstwem. Tak więc rola kobiety nie sprowadza się już tylko do zajmowania się domem i rodziną lecz także do jej utrzymania.

Takie perspektywy dały współczesnej kobiecie możliwość rozwinięcia się i pokazania światu, że wbrew ogólnej opinii nie są one istotami słabymi z natury, lecz przeciwnie, dużo silniejszymi, przede wszystkim psychicznie, od mężczyzn. Do tej pory bycie kobietą oznaczało poszukiwanie własnej wartości. Zwrot ten zatem, kobiety umiejętnie wykorzystały by wyzwolić się na zawsze z ogólnych stereotypów dotyczących niżej pozycji kobiety w hierarchii społecznej, by w końcu pokazać na co je stać.

Teraźniejsza wizja roli kobiety w rodzinie daleko odbiega od jej dawnych modeli. Polki oddają się pracy zawodowej i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne rodzinie. Te z nich, które jeszcze nie zdobyły się na podjęcie nowych wyzwań, czy to ze swej nieśmiałości czy z braku możliwości rozwoju w tej kwestii, zazdrośnie zerkają w stronę przedsiębiorczych, dalekich od zamierzchłych stereotypów dziewczyn lub kobiet.